Редакційна колегія

Головний редакторН. О. Слободянюк

Заступник головного редактораС.В. Волошина

Відповідальний редакторТ. О. Ружинська

Відповідальний секретар – М.О. Юнацький

 

Члени редакційної колегії (Україна): Г.О. Горіна, д-р екон. наук, доцент; Т.Д. Косова, д-р екон. наук, проф.; Ю.Ф. Гудзь, канд. екон. наук, доцент; Н.В. Лохман, канд. екон. наук, доцент; М.Т. Шендригоренко, канд. екон. наук, доцент (ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг); О.Є. Бавико, д-р екон. наук, доцент (Одеський національний політехнічний університет); В.А. Гросул, д-р екон. наук, проф. (Харківський державний університет харчування та торгівлі); Н.О. Краснікова, канд. екон. наук, доцент  (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара); О.Ю. Попова, д-р екон. наук, проф. (Донецький національний технічний університет, м. Покровськ).

Закордонні члени редакційної колегії: Мартин Станієвськи (Університет економіки і гуманітарних наук, м. Варшава, Польща); Роберт Новацьки (Університет економіки та гуманітарних наук, м. Варшава, Польща); Йоханан Шачмурове (Коледж та Центр випускників Нью-Йоркського університету, США); Адріана Григоресцу (Національний університет політичних досліджень та державного управління, м. Бухарест, Румунія); Храбрін Бацхев (Інститут економіки сільського господарства, м. Софія, Болгарія).