Редакційна колегія

Головний редакторН.О. Слободянюк, д.е.н., професор (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського)

Заступник головного редактораК.С. Хаврова, д.е.н., доцент (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського)

Відповідальний редакторД.В. Акіндєєв

Відповідальний секретарВ.А. Янковський

 

Члени редакційної колегії (Україна): Г.О. Горіна, д-р екон. наук, доцент; Т.Д. Косова, д-р екон. наук, проф.; С.В. Волошина, канд. екон. наук, доцент; Ю.Ф. Гудзь, д-р екон. наук, доцент; Н.В. Лохман, д-р екон. наук, доцент; М.Т. Шендригоренко, канд. екон. наук, доцент; Гейєр Е.С., д-р екон. наук, доцент; Маловичко С.В., д-р екон. наук, доцент (ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг); О.Є. Бавико, д-р екон. наук, доцент (Одеський національний політехнічний університет); В.А. Гросул, д-р екон. наук, проф. (Харківський державний університет харчування та торгівлі); Н.О. Краснікова, канд. екон. наук, доцент (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара); О.Ю. Попова, д-р екон. наук, проф. (Донецький національний технічний університет, м. Покровськ).

Закордонні члени редакційної колегії: Мартин Станієвськи (Університет економіки і гуманітарних наук, м. Варшава, Польща); Роберт Новацьки (Університет економіки та гуманітарних наук, м. Варшава, Польща); Йоханан Шачмурове (Коледж та Центр випускників Нью-Йоркського університету, США); Адріана Григоресцу (Національний університет політичних досліджень та державного управління, м. Бухарест, Румунія); Храбрін Бацхев (Інститут економіки сільського господарства, м. Софія, Болгарія).